TINH THẦN LAO ĐỘNG

Nguyễn Tất Thịnh

Nhân ngày 9/1/2021 PTI tổ chức sự kiện ‘Tôn vinh sự Học & Làm của Daonh nhân’  tại Hà Nội và Sài Gòn, tôi viết bài thơ nhỏ này chia sẻ , ngợi ca và khuyến khích các bạn hữu !!!

…………

 

Yêu lao động không đói

Giỏi làm việc không nghèo

Tạo Giá trị để gieo

Truyền cho đời Nghiệp Phú

 

Trên Trời bao tinh tú

Mặt Đất muôn loài hay

Sự sống từng tháng ngày

Đời sau hơn đời trước

 

Hãy thắp lên nguyện ước

Gặp Đạo tầng Trời cao

Hãy chí thú cần lao

Đức nhân vào Đất rộng

 

Ta thu hoạch Lương đống

Ta mạnh bởi Lương tri

Lương thiện nâng ta đi

Lương tâm là tài sản

 

Tương lai sẽ sán lạn

Biết sinh lãi thêm lời

Với điều giản dị thôi :

Làm gì cũng nên Quý