TÔI HẰNG NGHIỆM THẤY

Nguyễn Tất Thịnh
….
Khi tôi sống, làm việc và giảng dạy, thường xoè năm ngón tay mà chia sẻ : thực, thiện, thấu,  thành, thuận … xin viết lại thành mấy câu  dưới đây:
…..

Khai khẩn đi tạo nên cánh đồng
Cày cấy đi đất  sẽ trả công
Gieo hạt đi lúa ắt trổ bông
Chuyên cần đi mở lối con đường

Chân thực đi suy nghĩ hanh thông
Chân thành đi luôn được người thương
Chân thuận đi khó nào cũng xong
Chân thiện đi sẽ gặt thiên lương

Thấu cần lao nên chuyện phi thường
Sáng ngời tâm đời hết mung lung
Hằng trí sản vận thêm cao rộng
Hằng yêu thương nhân gian mở  lòng