ĐI LÊN TỪ MỘT, THÀNH TỰU TỪ BA

Nguyễn Tất Thịnh

………..

Trong định đề hình học: từ ba điểm dựng được một mặt phẳng! Trên đó bao nhiêu điều khác và mới được triển khai tiếp! Tôi nghe thấy sự đòi hỏi, kêu ca , chờ đợi, dựa dẫm… của không ít người, mà thực ra họ vốn có khá nhiều điều tốt để khởi sự. Nên viết mấy câu vần điệu để động viên:

.

Tam nữ bất bần

Tam nam bất bại

Ba cây chụm lại

Lập thành vững ngay

.

Ba họ chung tay

Ba đời chí thú

Xây nên nhân trụ

Truyền nghiệp mai sau

.

Ba ngày trồng dâu

Ba năm bán lụa

Gieo ba bông lúa

Gặt cả cánh đồng

.

Có hồ, biển, sông;

Thảo nguyên, rừng, núi

Giang sơn muôn lối

Thịnh vượng mọi bề

.

Nhưng người đừng mê

Neo vào nghiệt ác.

.

Ngọc quý cần trác

Điều hay phải rèn

Trí học sáng lên :

Từ ‘ba’ kiến tạo

.

Cần lao không đói

Giỏi ắt thắng nghèo

Thiện tích phúc reo

Ba điều tươi sáng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.