2013

Thương mùa đông bão
Quan chức và những gì người ta nghĩ
‘Vài nhận xét vui’ về các Quốc gia…
‘Định hướng Hiến Pháp’
Triết Lý Mỹ & Tổng thống G. Bush
Đốt lên những Tâm nguyện…
Mô tả về Nhân Quả ( 9 )
Định nghĩa về các Quốc Gia
Hãy thay đổi tính xấu