25 ĐIỀU TÔI QUAN SÁT THẤY Ở NGƯỜI THỰC SỰ THÀNH ĐẠT

Đương nhiên có nhiều quan niệm / tiêu chí về người Thành Đạt. Tôi tin không mấy ai đặt ra cho mình trước đủ những tiêu chí đó, nhưng chắc chắn họ đã có những hệ giá trị / quan niệm nhất định trong sự nghiệp của mình – càng về sau càng nét tỏ hơn, hoặc được củng cố như ‘giá trị cốt lõi’ . Được một trong những điều dưới đây đã là quý lắm !!!

 

1. UY TÍN : nhờ nỗ lực cho các cam kết

2. ĐỒNG TIỀN : chi trả cho sự hữu ích và hiệu quả

3. ĐẦU TƯ : chuyển hóa các giá trị bản thân hiện thực cơ hội tương lai

4. TỰ HÀO : có công quả đóng góp cho sự nghiệp phát triển

5. MỤC TIÊU : hiện thực vị thế của mình trong tầm nhìn phát triển

6. HẠNH PHÚC : niềm vui cống hiến cho xã hội tươi đẹp

7. TRI THỨC đúc kết những bước đường trải nghiệm giữa học & hành

8. GIÀU CÓ : năng lực văn hóa chuyển hóa vào mình những giá văn minh Nhân loại

9. HÀNH ĐỘNG : mọi thời điểm trong cuộc sống đều có thể bắt đầu tích cực điều cũ / mới

10. TÍN NGƯỠNG : làm gì cũng cố gắng không trái với Đạo Thiên Địa Nhân

11. MƠ ƯỚC : có được thiên tính, thiên năng, thiên thái

12. HỌC TẬP : khai mở bản thân, khai phóng tư tưởng, khai phát năng lực

13. ĐỘNG LỰC : phấn đấu trờ thành QUÝ từ Mình là Một là Riêng là Khác

14. SUY NGHĨ : những cách thông mình gì để tạo ra những giá trị hơn trước

15. THÓI QUEN : phản ứng đầu tiên là tích cực

16. THỜI GIAN : là tài nguyên không để dành được, nên phải dụng có kết quả tốt chuyển sang ngày mai

17. PHONG CÁCH : là gì cũng được khi được thừa nhận mình là giá trị trong cộng đồng

18. LAO ĐỘNG : cày cấy đi đât đai sẽ trả công, kiên trì đi đường mở khai thông

19. LỢI ÍCH : nhân bản được giá trị tốt của bản thân vào người khác, xã hội và hậu thế

20. LỰA CHỌN : những cách mà Nhân Quả Lành

21. ỨNG XỬ : đàng hoàng, sòng phẳng, win win

22. HƯỞNG THỤ : sống vừa đủ mỗi ngày trong hoan ca, hoan hỉ, hoan lạc

23. TÂM LÝ : gắng xóa bỏ các định kiến cá nhân, hay bị ràng buộc để nhìn thấy Chân Lý

24. THÁI ĐỘ : xuất phát từ ý thức cao về sự tự tôn và những điều cần tôn trọng

25. QUAN NIỆM : đi lên từ sự bình thường, bình thường sống với mọi điề