Các vấn đề kinh tế Vĩ mô, quản lý Nhà nước và hành động của Doanh nghiệp

Các vấn đề kinh tế Vĩ mô, quản lý Nhà nước và hành động của Doanh nghiệp

Việt Nam mới vào WTO được hai năm… và đang trong một thời kỳ khủng hoảng kinh tế đen tối, chưa từng có tiền lệ trong lịch sử thế giới từ cận đại cho đến nay… Những sự kiện, những vấn đề khác nhau liên tiếp xảy ra tác động mạnh mẽ đến không gian kinh tế và hệ thống các Doanh nghiệp Việt Nam… cho chúng ta (từ những nhà làm chính sách cấp Chính phủ đến các Doanh nhân và Người dân…) những bài học lớn lao… nhưng tôi cho rằng không đến nỗi quá đắt…

Trong một loạt các Slides tôi đã thiết kế trên cơ sở phân tích từ những vấn đề kinh tế toàn cầu cho đến các vấn đề kinh doanh của Doanh nghiệp, cố gắng rút ra hay gút lại những điều cơ bản nhất nhưng mang tính hệ thống nhằm trợ giúp cho tư duy của các nhà quản lý Vĩ mô hay Vi mô.

Bình luận (1)

  1. ” 3. Tôi có đau khổ, hay phải chịu bất công bao nhiêu thì nhẹ đi , vì nhận thấy Chúa đã chịu cho con người khi cam thân bị đóng đinh trên Thập giá . Bởi thế tôi được cứu rỗi nhờ lòng vị tha Chúa truyền cho, để đối xử với kẻ khác ”
    – Tin: Tin tưởng vào Thiên Chúa là đấng tạo dựng lên mọi sự có bạn có tôi trong cuộc đời này thật tuyệt vời và tôi tuyên xưng Đức Tin vào Thiên Chúa.
    – Cậy: “Trẻ cậy Cha, già cậy Con” Cậy là tin tưởng sẽ có người luôn bênh vực (Bảo vệ) cho mình mọi lúc mọi nơi, và cũng là người dìu dắt ta đi. Không ai khác chính là Thiên Chúa.
    – Mến: ” Tình yêu – Tình thương – Love” Vì tình yêu mà Chúa Giê su đã chết treo thân Thập giá vì bạn vì tôi, trong cuộc sống hôm nay tôi chỉ xin cho bạn và tôi được ơn khôn ngoan để kính mến Chúa và yêu thương mọi người

    P/s: Cảm ơn Thầy đã chia sẽ về Chính Đao, Hướng Thượng trong sự khôn ngoan của Thiên Chúa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.