Đối thoại giữa ‘Bảo Thủ’ và ‘Cải Cách’

Đối thoại giữa ‘Bảo Thủ’ và ‘Cải Cách’

Bảo Thủ thực ra giữ cái lý sâu hơn cả nhận thức là Lợi Quyền bám giữ ! Cải Cách có ý nghĩa mạnh hơn cả đổi mới phương thức, là : phải triệt để thay đổi nhân sự Bảo Thủ trong bộ máy vận hành quản trị xã tắc…..
………

. BT : anh cần nhớ : ‘cái đang tồn tại là cái có lý’ ! Cái có lý là căn cớ của sức mạnh , hoặc của các nhóm không thể coi thường, nhiều khi thuộc về đám đông ! Hãy dè chừng !

. CC: anh cố quên rằng : bao nhiêu thứ trước kia chưa hề tồn tại, nay mới sinh ra , nhờ thế anh được hưởng lợi, xã hội phát triển ! Cái lý đáng giá là : điều mới tốt hơn thay điều cũ !

BT : ví dụ như giao thông , giáo dục nước ta như hiện nay…và vv…. liệu anh có ‘ điều mới’ gì không ? Hay là như BRT đã rồi mà vẫn bất cập như vừa thấy ? Hay là thôi không đưa vào các môn chính trị trong chương trình giảng dạy ? Tôi đố anh đấy?!

. CC : đấy ! Những ví dụ anh nói chính là ‘binh mới rượu cũ’ hoặc ‘ rượu cũ bình mới’ mà thôi ! Tức là người ta vẫn chấp nhận điều cũ ( rất căn bản ) rồi như làm vài chuyện như ‘đổi mới giả’ ! Tôi muốn đề cập đến việc phải thay đổi ‘ tận gốc’ !

. BT : nói thẳng ra : trình độ tôi không thua kém gì anh, học đủ các thể loại, kinh nghiệm, quyền lực có phần hơn anh, nên cả tranh luận lý thuyết hay thực tế tôi cho anh thấy : xã hội ta không đủ nguồn lực, đặc thù văn hoá, còn yếu kỹ thuật để như anh muốn được, dù tôi thấy nhiều chuyện cũng đúng là rất bức xúc

. CC : những điều anh bảo ‘còn yếu / không đủ / đặc thù’ đó, nó khởi nguồn bởi gì / ở đâu ? Vậy tôi cũng nói thẳng : chính dạng / nhóm người như các anh là căn nguyên đấy, mới dựa vào quá nhiều lý do để trì hoãn, để doạ thay đổi ! Thử hỏi khi chính các anh bị đày khổ trong những thứ lạc hậu thì còn nói thế không ? Nên phải thay đổi giới các anh trước ! Ngày xưa nước ta nghèo thiếu đủ bề nhưng vẫn làm được chuyện vĩ đại!?

. BT : tưởng có tư duy gì mới, hoá ra anh lại ‘ngày xưa’ rồi!? Từ cá nhân trắng tay làm được nhà ngày ngày xưa đến chuyện xã hội quy hoạch nên đô thị hiện đại rất khác nhau ! Nỗ lực đi bộ vượt Trường sơn khác với làm tàu cao tốc xuyên Việt ! Qua đó anh hiểu rằng ‘giới chúng tôi’ ( như anh nói ) cũng liên tục thúc đẩy đổi mới đấy !!! Vài người các anh kêu gọi đổi mới ư? Thì sáng kiến đâu? Làm đi?! Chúng tôi chả cản .

. CC : cản không ư? Này nhé : bao nhiêu người có khả năng có vượt qua được bức tường CCCCC và 5 Ệ , ‘Hồng hơn Chuyên’ cùng hệ thống ứng / bầu cử / bổ nhiệm / cơ cấu…. do các anh tạo dựng lên cho nhóm của mình không ? Các lực lượng trong xã hội phải cạnh tranh không lành mạnh thì có tiến bộ thực sự sao được ?! Cốt lõi điều đổi mới chúng tôi muốn có là : công bằng / công khai / công chính !!!

. BT : những từ ‘kêu như chuông Vàng’ anh vừa nói thì cả xã hội đã nhận thức đúng, đang dần từng bước thúc đẩy phát huy tăng cường mở rộng …. đấy thôi ?! Nếu chú ý anh luôn thấy năm nào chả triển khai nhiều đề án các cấp cho việc đó ! Anh không công nhận được chăng ? Mà xin cảnh báo anh : nếu ‘đốt cháy giai đoạn’ là xã hội rơi vào nguy cơ mất ổn định ! Anh muốn ‘ mồi lửa’ hoạ đến thân nghe chưa !

.CC : dẫu cho như thế thì chẳng qua vẫn là kiểu ‘độ xe cũ’ thôi ! Áp dụng cho mọi sự hiện hiện tượng xã hội thế chăng ? ‘Mở rộng nâng cao thúc đẩy tâng cường’…. theo cách anh nói chỉ thêm rắc rối, luẩn quẩn, có khi lại ‘ trúng kế’ các anh là : sinh đẻ thêm biên chế, dự án mới, kinh phí khủng hơn cho quy mô lớn hơn của mô hình cũ ! Nếu không thế được hẳn ‘lợi ích nhóm’ sẽ chẳng còn gì mà sống tiếp ?! Không ‘độ’ mà phải đổi những người như các anh !

. BT : tôi yêu cầu anh không được tấn công vào con người chúng tôi, kẻo tôi báo hệ thống công quyền gô cổ anh lại
tắp lự đấy !

. CC : Cách anh đe doạ tôi là cách cũ : tấn công vào tư tưởng, ngôn luận không hợp tai , cùng với con người nào mang nó !

BT : chính các anh nhiều khi cứng nhắc khó nói chuyện. Còn bọn tôi thì uyển chuyển đi thông giữa bao nhiêu ‘cái lý’ ( trong đó có cả kẻ ‘bảo Hoàng hơn Vua, cũng có cái lý mới của các anh đấy nhé ). Thôi, thế này : về chỗ tôi làm việc, tôi tạo môi trường, phương tiện , chính sách….cho anh có điều kiện thoải mái tư duy, đề xuất về các chương trình đổi mới, có gì hay báo cáo tôi, cùng trao đổi thêm…. ha! Ok ? Bọn tôi mà không đắc dụng được những người như anh là không thức thời đâu !

. CC : tôi hiểu ‘bài vở’ của anh ! Nghe qua thì rất mê ! Làm việc cho anh, dưới quyền anh ! Ok thôi! Nhưng nếu anh không công bố cam kết mạnh mẽ, rành mạch, rộng rãi lộ trình anh phải thay đổi những phương pháp hoạt động anh chịu trách nhiệm với xã hội, thì tôi về với anh chỉ có tác dụng tô điểm son cho anh trước bàn dân thiên hạ ‘anh trọng dụng hiền tài / đề cao đổi mới’ nhưng trong thụng tay âo vẫn là ‘bổn cũ’ cho đến khi anh ‘hạ cánh an toàn’

. BT : vậy anh nói thẳng lần chót với tôi đi: muốn gì? Đây là cơ hội cuối của anh đấy ! Hãy nhớ : tôi mang Quyền, tôi cầm gói Lợi….thiệt hại thế nào do anh ! Cái Lý nên là không thiệt Lợi, không bị Quyền hại !

. CC : vậy nghe tôi nói đây : anh phải từ chức ! Cái Lý là : chuyển Quyền cho xã hội, chia Lợi cho nhân dân! Để chỗ cho người tiến bộ, hoàn toàn vì nước vì dân! Họ rồi sẽ có cách đổi mới thích hợp ! Chúng tôi chỉ mưu cầu thế !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.