Mỗi người lao động là một Nhân tố tự quản lý

Mỗi người lao động là một Nhân tố tự quản lý

MỌI NGƯỜI NHẬN THẤY TRÁCH NHIỆM VÀ HOÀN THIỆN BẢN THÂN TRONG MỘT TC CHUẨN MỰC

Từ lâu tôi đã viết những cuốn sổ tay nhân viên cho nhiều tổ chức tôi từng tư vấn. Cùng theo thời gian tác dụng tích cực của nó là điều không cần bàn cãi vì : Quản lý khi thấm đến từng người, biến họ thành lao động chuyên nghiệp : ý thức cao độ về Chức phận, chính mình tự quản lý được công việc tốt trong những hoàn cảnh thách thức và đi đến các nề nếp minh bạch, chính thống là tiêu chuẩn đối với mọi tổ chức trong đòi hỏi của xã hội văn minh.

Tự các bạn thấy tác dụng của nó khi đọc, suy nghĩ về những nội dung chính trong bố cục của cuốn Sổ tay này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.