Phiếm bàn về trình độ của mỗi quốc gia

Phiếm bàn về trình độ của mỗi quốc gia

Tôi cho rằng, trình độ của mỗi Quốc gia phụ thuộc vào Ba yếu tố cơ bản: ( Dân Trí + Chính trị + Giá trị văn hóa Dân tộc ) đạt đến đâu trong mặt bằng Văn minh Nhân loại và có khả năng mạnh hay yếu để đưa con Tàu Quốc gia tiếp tục phát triển như thế nào.

Tôi hay ngẫm nghĩ về những điều như trên của một số Quốc gia điển hình, và tổng kết trong sơ đồ ‘Hình Tròn Tương Tác’ : nghĩa là điều này thức đẩy tiếp điều kia, dần thành những vòng xoắn ốc hoặc đi lên ( phát triển ), hoặc đi xuống ( tụt hậu )

Tiếp tục tinh thần tôi và một số tác giả khác từng viết với những tiêu đề khác nhau, nhưng tựu lại có thể gọi chung là ‘Về sự phản tỉnh Dân tộc’ ! Vấn đề không hẳn Bạn đọc có thể thích / đồng ý hay không, mà là yêu nước mà thử mạnh dạn soi lại một tí…nhỡ đâu có vết bẩn trên mặt vốn không xấu, thì nên cố mà lau đi thôi, để tự tin đi ra với Đời, thay là học cái cách ‘đấu tố táng đởm kinh hồn’ xưa kia chụp mũ nhau đến nỗi huynh đệ tương tàn, xa mặt cách lòng….

Quốc gia nào cũng có điều hay cái dở. Tất nhiên là thế, nhưng hay hơn thế là sự tự phê phán để phát triển ! Dưới đây là những tổng kết ‘vui vui’ và có ngụ ý đó

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.