Quản trị nội bộ doanh nghiệp

Quản trị nội bộ doanh nghiệp

QUẢN TRỊ DN LÀ TRÌNH ĐỘ VĂN MINH CAO CỦA CÁC XÃ HỘI
Một xã hội có trình độ văn minh cao thể hiện ở việc các Doanh nghiệp được quản trị như thế nào . Người CEO sử dụng tổ chức như một công cụ mục tiêu, sản xuất ra các giá trị dưới dạng SP / DV xã hội. Có thể có nhiều trí thông minh của mọi người, tài nguyên, tiềm năng, nguồn lực dồi dào nhưng không có nghĩa sẽ làm xã hội giàu có nếu không biết quản trị Doanh nghiệp. Tôi đưa lên 02 slides của mình phản ánh những nội dung cơ bản nhất….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.