Tổng quan về hệ thống quản lý doanh nghiệp

Tổng quan về hệ thống quản lý doanh nghiệp

Hệ thống quản lý doanh nghiệp được hiểu là phương pháp quản lý doanh nghiệp phù hợp (toàn bộ các nguyên tắc quản lý, chuẩn mực quản lý, cơ chế vận hành, và cơ chế quản lý) được viết thành các tài liệu quản lý do các cấp quản lý có thẩm quyền ban hành mà toàn doanh nghiệp phải tuân theo để đạt được các mục tiêu của doanh nghiệp.

> Xem chi tiếtTổng quan về hệ thống quản lý doanh nghiệp

Chương trình tư vấn quản trị doanh nghiệp

Chuyên đề

TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

Mục tiêu chuyên đề
Sau khi hoàn tất chuyên đề này, chúng ta có thể:
– Hiểu tổng quan về các phương pháp quản lý doanh nghiệp phổ biến.
– Biết cách thức tiếp cận và phát triển hệ thống quản lý doanh nghiệp.
– Nắm vững tư duy thiết lập cơ cấu tổ chức.
– Nhận thức đầy đủ vai trò và năng lực cơ bản của người quản lý cấp trung.
– Biết cách thức soạn lập chính sách công ty và quy chế tổ chức và hoạt động của bộ phận.

Nội dung chuyên đề
Phần I. Khái niệm hệ thống quản lý doanh nghiệp.
Phần II. Cơ cấu tổ chức.
Phần III. Vai trò và năng lực cơ bản của người quản lý cấp trung.
Phần IV. Phương pháp soạn lập chính sách và quy chế tổ chức hoạt động bộ phận.

PHẦN I. KHÁI NIỆM HỆ THỐNG QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

1. Các phương pháp quản lý doanh nghiệp phổ biến.
2. Khái niệm hệ thống quản lý doanh nghiệp.
3. Phương pháp quản lý phối hợp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.