Danh Nhân Thế Giới – Những nhà tư tưởng và đại cải cách

Danh Nhân Thế Giới – Những nhà tư tưởng và đại cải cách

NGƯỜI VĨ ĐẠI CÓ TƯ TƯỞNG VÀ THỰC HÀNH ĐƯỢC Ở QG MÌNH, ẢNH HƯỞNG TOÀN CẦU
Tôi xưa nay rất thích đọc, tìm hiểu về các Danh Nhân ! Chí ít thì cũng để phát triển nhân cách của mình và truyền cảm hứng về họ với những người có ý nghĩa mà tôi gặp. Quá trình đó cho tôi hiểu ra rất nhiều điều trong cuộc sống của Nhân loại đến đời sống của mỗi người có trách nhiệm cụ thể. Tất cả đều được dẫn dắt bởi tư tưởng cháy rực như Mặt Trời, hiện thực bởi ý chí siêu thường hơn Sấm Sét…Lấy Xã hội rộng lớn làm trung tâm, lực lượng, nguồn cảm hứng để đạt các mục tiêu cải cách. Tôi đúc rút ra một số điều điển hình nhất với mỗi Danh nhân kiệt xuất này, và cố học lấy được một điều nào trong đó…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.