Data

Data

Nói chuyện một tí về bọn chuột
Con kiến mà leo cành đa
Tụng ca vẻ đẹp cuộc sống
Ngẫm nhân ngày nhân quyền thế giới
Cái chết thương tâm
Cầu tiến hay cầu toàn