GIÁ TRỊ KINH TẾ CỦA NHỮNG THỰC THỂ …

Nguyễn Tất Thịnh

………….

 

Tuần trước tôi có một ngày trao đổi, chia sẻ  với Hiệp hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Thái Bình, về ‘Cơ hội phát triển kinh tế trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0 – THỜI ĐẠI THÔNG MINH TOÀN DIỆN’ . Dưới đây tôi trích đăng một phần nhỏ trong đó ( chỉ với ngụ ý định tính , dù có chữ số  ), cốt truyền đạt những nội hàm chính về ‘Giá trị Kinh tế’ từ cá nhân đến Quốc gia, là gì, và có thêm từ đâu

 

‘GIÁ TRỊ KINH TẾ’   của NGƯỜI BÌNH THƯỜNG   nếu có …….

 • Nếu có CÔNG CỤ –>  năng suất lao động >> 2 lần so với sức vóc của chính họ
 • Nếu có THÔNG TIN –>  cơ hội lao động >> 2 so với chính sự tự biết của họ
 • Nếu có ĐÀO TẠO –> hiệu quả lao động >> 2 so với toàn bộ sự cố gắng của họ
 • Nếu có CHÍNH SÁCH  –>  mong muốn lao động >> 2 so với nhu cầu trung bình của họ

 

 

‘GIÁ TRỊ KINH TẾ’   của NGƯỜI  THÔNG  MINH

>> 10 NGƯỜI BÌNH THƯỜNG

 • Làm ra nhiều hơn & chi tiêu nhiều hơn
 • Ảnh hưởng thúc đẩy người khác đầu tư & tiêu dung
 • Sử dụng Tiền  hiệu quả,  nhiều hơn với vòng quay nhanh  hơn
 • Làm cho Tiên và các Tài sản có tính thanh khoản cao hơn
 • Khiến các tiến trình chung của xã hội đổi mới nhanh hơn

 

 

‘GIÁ TRỊ KINH TẾ của TỔ CHỨC THÔNG MINH HƠN

>> 100 NGƯỜI  THÔNG MINH

 • Phát triển đầu tư và tiêu dùng mang tính quy mô hơn nhiều
 • Làm năng suất, hiệu suất, hiệu quả của các phương tiện và cá nhân cao hơn
 • Thúc đẩy giao lưu, hội nhập, trao đổi kinh tế cao
 • Nhu cầu lớn đầu vào về các nguồn và dịch vụ, tạo nhiều công ăn việc làm
 • Khiến Chính phủ năng động hơn và đổi mới tích cực

 

 

‘GIÁ TRỊ KINH TẾ của HỆ THỐNG THÔNG  MINH

>> 1000 TỔ CHỨC THÔNG MINH

 • Làm hợp lý hóa, hiệu quả hóa cơ cấu kinh tế vĩ mô
 • Khai phát, khai phóng kinh tế quốc nội & ở nước ngoài
 • Ngăn chặn được các mặt trái của kinh tế thị trường
 • Thực hiện được những dự án siêu lớn thay đổi xã hội
 • Tái tạo được môi trường và các nguồn lực chung

 

 

GIÁ TRỊ KINH TẾ của KHU VỰC THẾ GIỚI THÔNG MINH

>> 10000 HỆ THỐNG THÔNG MINH

 • Bù đắp và bổ xung được những thiếu hụt quy mô từng Quốc gia
 • Kiểm soát được và chung tay tạo dựng sinh thái kinh tế
 • Nhân lên các cơ hội đầu tư, thương mại ch mọi thfnh phần
 • Cân bằng hoạt động kinh tế thị trường không quá cực đoan
 • Các giá trị con người được cải thiện và đảm bảo xuyên biên giới

 

 

QUAY LƯNG VỚI CMCN 4.0, thì CÁCH THỨC KIỂU 0.4 LÀ GÌ ?
( ‘0.4’ cũng chỉ là cách nói  ngụ ý hàm xúc về một sự rất lạc hậu ….của một Tổ chức )

 

 • Toàn bộ các hoạt động của tổ chức chưa đạt tính đồng bộ, toàn diện ở một trình độ tiêu chuẩn hệ thống được công nhận
 • Trong Tổ chức đó những thực thể lớn (1) thì bị nhỏ đi, những thực thể nhỏ (0) thì không thể lớn hơn
 • Các năng lực,  lợi thế, sở trường có trong  Tổ chức đó ‘bị’ hoạt động dưới tiềm năng của chúng
 • Các quá trình nửa vời, các kết quả đầu ra có về lượng nhưng không đủ chuyển thành chất mới
 • Tư duy, kinh nghiệm xưa cũ : có ở mức trên ‘0’ nhưng chưa thể cấu thành trọn vẹn như một nguyên lý / quy tắc / định đề có giá trị chuyển giao

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.