10 ĐIỀU KHIẾN QUỐC GIA MUÔN THUỞ

Nguyễn Tất Thịnh

QUỐC GIA LÀ TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN CAO CỦA ĐẤT NƯỚC
Hôm nay ngày Giỗ Tổ Hùng Vương!!! Tôi viết bài ngắn này chia sẻ cùng các bạn
……

1. Vua vua không bán Nước: nếu không chẳng con nơi mà ngự, cũng chỉ còn là kẻ lưu vong, tôi đòi số 1 bị nguyền rủa! Để còn Nước và xứng đáng trị vị, Vua cần mang ‘ Đạo Trời ‘ nghĩa là chấp chính an Dân trị Quốc bằng các giá trị phổ quát, đại chúng, muôn đời

2. Nhân dân không quay lưng với Đất nước : vì Dân là muôn sức khai khẩn, dựng xây và gìn giữ cương vực lãnh thổ, truyền thế hệ! Dù đi đâu, làm gì ai cũng tha thiết, thấy nghĩa vụ đương nhiên, và tự hào đóng góp sức người sức của cho suối nguồn nhân sinh của Dân tộc

3. Nông dân không ghét ruộng : vì đó vốn là tất cả với họ. Tam nông chính là ‘ cứ địa’ của mọi nền kinh tế Quốc gia dù hoàn cảnh và trình độ nào, đồng thời là ‘ bảo tàng’ văn hiến truyền thống qua mọi thời đại! Nông dân phải sống tốt được và có thể truyền giao cho con cháu nối tiếp

4. Quân nhân không sợ xung phong : sự sống là vốn quý nhất của mỗi đời người, ra mặt trận nguy cơ bị chết rất cao, thậm chí là vô danh, nhưng tất cả tướng lính đều dũng cảm, mạnh mẽ, hào khí sẵn sàng xả thân khi Tổ Quốc kêu gọi gìn giữ chủ quyền. Điều đó là cảm hứng bất tận về tự cường

5. Học sinh không bỏ học : ‘ nhân bất học bất tri lý ‘ ! Sự học tập liên tục mới tạo nên nguyên khí phát triển Đất nước ( chứ không đợi có ‘hiền tài’ ) ! Con người ta không được , không muốn hay không thể học đó là bi kịch thực sự cho tương lai Xã tắc! Ai có thể bị thiệt thòi, cần bù đắp bằng hỗ trợ đến trường

6. Cha mẹ không bỏ bễ con : đó là điều căn bản nhất, cố lõi nhất trong bản năng cũng như tinh thần sống nhân vị của con người ! Dù giàu hay nghèo, cha mẹ nên và luôn nhận trách nhiệm chính, chủ đạo nhất trong nuôi dạy, điều chỉnh, định hướng cho các con cái ! Thế sẽ gặt Phúc !

7. Hiệu trưởng không chán trường : làm thuần nghề dạy học chân chính xưa nay không giàu về vật chất được ! Xã hội cần trường học hơn cần bất cứ một hình thái tổ chức nào khác khi đã thoát ra thời kỳ hoang dã ! Quốc gia hùng cường là nhờ sự học đến được muôn người! Hiệu trưởng cần là người có sứ mệnh thực hiện điều đó

8. Chuyên gia không đổi nghề : càng phân công lao động cao càng cần và ra đời những ‘ nghệ tinh’ theo nghĩa : một người hội tụ được lý thuyết đỉnh cao và tìm cách ứng dụng tối ưu vào thực tế , trong một lĩnh vực chuyên sâu ! Càng theo thời gian càng gắn bó và thành tinh hoa của họ

9. Doanh nhân không dùng Tiền suy đồi : họ là giới hiện thực các giá trị thành sản phẩm dịch vụ phục vụ nhu cầu muôn dạng của xã hội! Tiền là phương tiện trao đổi, thước đo gia trị, là kết quả tốt lành sau quá trình kinh doanh, nhưng dùng nó để mua bán mọi giá trị thì thủ tiêu sự lương chính, khiến mọi sự bị suy đồi

10. Cuộc sống không thể thiếu vắng Đức tin : chứ không phải là mê tín hay lòng tin ( điều mà người thường cũng luôn có ) ! Nghĩa là sự tin tưởng vững chắc nhất, sâng soi nhất nằm trong tâm trí, xuyên suốt, chỉ dẫn điều hay lẽ phải. Đức tin vào Nhân quả , vào việc đang làm , vào điều lương thiện

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.