Các tầng Tinh thần

Các tầng Tinh thần

MỖI BƯỚC LÊN CAO CÀNG THẤU HIỂU NHÂN SINH

Tôi là người chịu khó đọc những bài viết của ông Nguyễn Trần Bạt. Ông tâm đắc và đề cao sự khác biệt….Tuy thế tôi cũng tự thấy mình rất ít khác biệt trong những quan điểm mà ông trình bày, đặc biệt với Tri thức, Khí chất và Tinh thần Quốc sĩ – điều tôi luôn đề cao và ngưỡng mộ.

Trong bài rất ngắn này (cách tôi vẫn dùng trên chungta.com ), tôi chỉ muốn phát triển thêm một cách nghĩ về Khái niệm rất hay, trong cảm xúc tìm thấy được sự giao hòa những ý niệm của ông Nguyễn Trần Bạt là ‘Các Tầng Tinh thần’ với một số điều ở những bài tôi đã viết . Không có ý đi vào cắt nghĩa câu chữ mà bàn về bản chất Con người và Xã hội của khái niệm đó và những ý tưởng liên quan, nhằm chia sẻ rộng hơn những ý niệm và khát vọng sống của chúng ta. Đồng thời qua đây tiếp tục kiến giải tại sao ở các Xã hội văn minh, các Quốc gia phát triển những ‘Người giới tính thứ Năm – Cực giới’ lại nhiều như vậy ( bài: 5 Bậc thang Nhu cầu Maslow)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.