Hành trình về phương đông

Hành trình về phương đông

…SỐNG KHÔNG PHẢI LÀ ĐI VỀ CHỖ CHẾT
Dường như Hành trình của Con Người là đi đến Văn Minh – trong đó liên tưởng đến trình độ sống và tổ chức xã hội với sự tham gia ngày càng cao sự phục vụ hỗ trợ của tiến bộ Khoa học Công nghệ ….Nhưng thực ra Văn minh cao nhất của Con người là cách thức đối xử với Thế giới mà Chính mình phải là một giá trị sống có thể làm trung tâm cân bằng giữa các Qui luật Thiên nhiên – Qui luật Xã hội & Qui luật của Cá thể trong môi trường sống để khai phát Bản thân mà không hủy hoại. Dưới đây chỉ là một Tài liệu để chúng ta tham khảo…( Nguyễn Tất Thịnh )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.