Kinh Thánh ‘của Tôi’

Kinh Thánh ‘của Tôi’

KINH CẦU VỌNG LÊN TỪ TÂM TRÍ CỦA TA
lời dẫn :
Phaolo nói: thưa Người con bị tâm lý giằng xé khi Người đang đói, lại gặp 2 mẹ con nghèo khó cũng đang lả đi xin chiếc bánh mì cuối cùng, rủi thay lại do con đang cầm, khiến con khó xử tột cùng! Đạo trong con bấy nay bị thử thách!
Chúa nói: hãy làm theo lòng con mách bảo, ở thời khắc nó cho là đúng! Con biết ta đói, nhưng thấy 2 mẹ con kia đáng thương, thì Đạo của chúng ta khuyên hãy giành chiếc bánh cho họ! Nhưng nếu lý trí con nói: nên đưa bánh cho ta vì ta quan trọng thì đó chỉ là cách của bề tôi với Vua của họ mà thôi! Nếu con đưa cho ta, ra cũng sẽ đưa lại cho 2 mẹ con họ, nhưng ko thể bằng con tự đưa vậy! Họ chỉ còn biết xin ta, nhưng chúng ta còn biết mình có Đạo , và mẹ con gọ sẽ biết nhờ gặp người có Đạo mà họ không bị đói Con sáng Đạo thì ắt ko bị cản bởi chút tâm lý như thế!

KINH SÁNG THẾ:

ĐỨC GIÊHOVA vạn toàn! Chúa Giesu ban phép lạ! Các Thánh trợ giúp điều khó! Từ trên cao thấu tỏ thời gian thuỷ chung, chẳng gì ngược trở lại, chúng con đi thuận theo Người! Hãy chỉ cho chúng con đường tránh u mê lầm lạc tiếp nhận được Đức năng trong việc, ở đời, với người, hoà sinh, vào Trời…. Mỗi sáng và tương lai, trút khổ ải nhẹ mình, hơn đã qua và sáng danh kiếp phận là con của Người ! Hãy dạy chúng con từ khi sinh ra dần học thêm cách hay, hanh thông mọi sự mà giữ mình ban được Thánh Thể, như Người luôn không sai lầm, phục sinh được cả cái chết để thăng hoa vĩnh hằng trong hào quang cực lạc! Xin bên chúng con bảo hộ, như Người có thể sinh dẫn thông lạc cả Tạo Hoá! Dù là ai, cất bước ngẩng đầu tận trao niềm tin đến Người đều nhận ân phúc đến được Thiên Đàng ! Amen!

KINH VƯỢT QUA

Cầu xin Đức Giehova ở trên Trời, lạy Chúa Jesu chịu khổ hình trên Thánh Giá thay chúng sinh hằng được cứu rỗi! Cho chúng con khỏi cơn sợ hãi, thoát cám dỗ và bị kẻ xấu gieo sự dữ! Đấng Toàn năng và vô chấp lấp cho chúng con vực thẳm của trần ai ban cho chúng con quyền pháp tăng sức vượt qua mọi lúc, được rạng soi từ tâm trí đi xuyên bóng tối không lạc lối! Người cao cả ban lời: cất đi cho chúng con những oan trái, lo lắng, thiệt thòi, đặt đủ vào tay chúng con những gì đã thành tâm lam làm. Mỗi ngày và đời đời đưa chúng con An lạc đến Nước của Người! Bình an! ! Amen !

KINH PHẢN TỈNH

Nguyện khải huyền hướng Đức Giehova tạo ra muôn điều hằng hiện hữu thì cũng cho chúng con đủ trí hiểu được lẽ Trời, đủ tâm để dụng hay vào đời. Suy xét bản thể, nhớ theo lời Chúa dặn : mỗi chúng con khi thuộc về Người đều có chỗ, có cách, có đường, khi không mắc tội bất chấp nghịch Thiên loạn Địa hại Nhân , khiến bị xung đột mà phải sa nghịch cảnh. Chúng con dù có sai lầm, lòng thành kêu cầu được ban phép Thánh nhiệm màu cứu rỗi nâng sức đứng dậy, sửa mình để mọi bước, mỗi lúc đều có thể quay đầu về thấy điều thiện, bắt đầu những việc tốt, đương đầu qua thách thức, ngẩng đầu cao hơn sự xấu. Chúng con nguyện theo Người, tích làm điều Lành, nhận những Phúc lạ trong Trần ai

KINH VỌNG ĐẤNG TOÀN NĂNG

Cầu xin Đấng Toàn Năng thông công cho chúng con thêm sức và cách hay để luôn thuộc về Người ! Chúa dạy chúng con phải có Lòng Tin vững chắc thì giao hữu được với quyền năng của Trời Đất, sẽ không còn điều gì là phi lý khi đắc thụ sự vận hành của Đấng Toàn Năng như lẽ tất yếu ! Chúng con mong được reo ánh sáng Đạo và Đức của Người vào Tâm Trí , đi qua tăm tối và khổ nạn giữ được mình , lắng nghe mách bảo từ Chúa để sinh phép lạ, không chỉ cứu rỗi mà hoan lạc trên đường đời ! Chúa nói hạt vừng có thể nảy mầm mọc trên tảng đá, có thể gặt lúa mì trên biển mặn… nhưng giúp chúng con đẩy lui sự nghi ngờ cho có chỗ chứa đựng năng lực tạo cách thực hiện được phép lạ , như Người đã Phục sinh cho Chúa, như đã ban kiếp mệnh chúng con lại dẫn lối đưa đến hằng phúc trên Nước Trời của Người đời đời ! Amen !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.