LUẬN GIẢI THÊM VỀ LUẬT ‘NHÂN QUẢ’ ( bài 10 )

Nguyễn Tất Thịnh

…..

Tôi đã viết rải rác 9 bài liên quan về ‘Luật Nhân – Quả’  . Nay viết thêm một chút để chia sẻ cùng các bạn vẫn hỏi rằng : tại sao có người vốn tốt, đang tốt… bỗng nhiên hoặc cuối cùng bị nhận những kết cục không tốt. Thời buổi nào cũng thế : nhận ra Quy luật ( Đạo ) để mình sinh ra các cách tốt ( Đức ) là hơn mọi sự  ‘thông minh thông thường’ ( ví như hiện nay Covid 19 thì  ai có thể dụng  thông minh gì đây như đã từng được học như là  những  ‘thủ thuật’ / mẹo mực / kỹ xảo…’ ???

 

Thật ra ‘Luật Nhân Quả’ :

  • Có thể nhận ra trong thời khắc ngắn ( theo các quy luật tuyến tính của vật lý / hoặc các phản ứng hóa học ). Nhưng có thể là lâu dài mới thấy trong cuộc đời ( theo các quy luật phi tuyến của môi trường ‘nhân gian’  )

 

  • Giữa ‘Nhân’ đi đến ‘Quả’ còn là ‘@ : phương pháp quá trình’ mà một người (A) cụ thể tiến hành. Mà ‘@’  bao hàm cả một chuỗi ‘Lẽ Phải’ từ ‘Tâm Ý đến Hành Vi đến Mưu Cầu’ ( không mê xú , không gian lận, không xung đột , không gây hại , không vị kỷ )

 

  • Luật ‘Nhân Quả’ thể hiện qua những nhận biết từ hiện tượng vật lý đến cuộc sống trong nhân gian : lượng đổi chất đổi , sự mâu thuẫn trong ra ngoài, sự trả giá và đánh đổi, ngoài kết quả còn có hệ quả & hậu quả đi theo ; để lại những dấu vết ( đã làm ) & dấu hiệu ( sẽ gặp )

 

  • Trên đầu mỗi người đang sống có ‘đám mây ‘My Cloud’ ( tổng hợp các trường từ thân tâm trí thần của họ ). Trên Trời nhân gian có ‘đám mây điện toán I.Cloud’ ( lưu trữ các thông tin về sự việc đã xảy ra có thể gửi đến tương lai cho các thực thể khác ), đó là  ‘dữ liệu Nhân Quả’

 

(*) Những ví dụ :

– ( Mật ong tốt + bột sắn dây tốt ) pha nhau dùng dẫn đến tắc tử ; nhiều nguyên liệu tốt không biết chế biến thành món ăn vứt đi…

– Trong một gia đình vốn có bao nhiêu điều tốt ( tình ruột thịt,  đất đai rộng ) không khéo chia nhau dẫn đến huynh đệ tương tàn

– Trong chiến tranh một bên có thể dùng vô vàn mưu gian kế hiểm, phương cách tàn độc, hại nhân diệt sinh ….có thể chiến thắng nhưng vào thời bình vô cùng tăm tối

– Có quan chức suy đồi, hại dân bán nước, tham nhũng vô biên..bị tử hình thì đương nhiên con cháu  hậu kiếp …tuy vô tội cũng bị liên lụy ( ám hoại nhiều đời )

 

Tôi mô tả những điều viết trên bằng một slide như dưới đây, các bạn suy lý và suy nghiệm tiếp )