Sai Luật họa vô đơn chí

Sai Luật họa vô đơn chí

ĐÚNG LUẬT MÀ ĐI VẠN SỰ HANH THÔNG
Tôi viết 24 điều tổng kết dưới đây, khoảng 2 dòng mỗi điều, nửa đầu là quy luật thường được nói đến ( bản chất, tất yếu, phổ biến ), nửa sau là sự làm trái dẫn đến kết cục xấu ! ‘Nó’ chỉ kẻ sai trái, vi phạm quy luật . Nếu si đọc thì với trải nghiệm của mình tự tìm thấy rất nhiều ví dụ….
…….

1. Theo Luật thì kẻ mạnh thường là thắng, nhưng lại tự thua trong vấn để của mình, nên bị thân bại danh liệt

2. Theo Luật kẻ yếu được tặng vận hội mới , nhưng nó lại sống không thay đổi, nên bị chìm trong những kẻ yếu đuối

3. Theo Luật thì kẻ sai cũng được gia ân nhưng nó còn dùng lạm sang phần người khác nên bị trừng phạt gấp đôi

4. Theo Luật, bề trên được kính trọng, nhưng không tự trọng nên bị muôn kẻ dưới bôi gán vào những thứ bẩn thỉu

5. Theo Luật, ánh sáng ắt lan toả nhưng nó sợ lạnh giá ngoài 4 bức tường, nên cả căn nhà cũng chìm trong bóng tối

6. Theo Luật, người tài giỏi sẽ chỉ huy, nhưng do tìm dựa số đông ủng hộ, nên rút cuộc nó là nô tài hiện thực ý của họ

7. Theo Luật, vạn vật hấp dẫn : luôn có tương tác, nhưng nó không thích là một phần Thái Dương hệ nên rơi vào hố đen

8. Theo Luật, nước sẽ được bảo toàn trong dòng luân vũ, nó là giọt lại cố nhảy ngược một mình nên bị tiêu biến

9. Theo Luật, nhanh hơn sẽ đến trước, nó chủ quan về tốc độ, vô tâm về thời gian, nên bị ngã phía trước nơi đến

10. Theo Luật, ở hiền gặp lành, nó có thử qua vài lần chưa thấy nghiệm, nên làm trái lại, bị nghiệm vào ngay và luôn

11. Theo Luật, nhiều cây thành rừng, sinh thái trường tồn cho mỗi loài, nó tạo ra ‘lợi ích nhóm’ nên huỷ hoại sạch tróc

12. Theo Luật, sự vật nào cũng chứa mâu thuẫn, nó phá Âm Dương yên ổn trong nguyên tử để gây nổ hạt nhân

13. Theo Luật, lượng đổi chất đổi, nó không kiên trì tích tiểu nên đại cho giá trị tốt, lại góp gió hoang thành bão hoại

14. Theo Luật, đi theo lẽ phải dần đến chân lý, nhưng nó chỉ cho mình đúng, đánh cái Đúng khác, lí của nó gãy chân

15. Theo Luật, lao động tạo nên con người, nhưng nó khinh rẻ lao động, kí sinh vào con người nên biến thành Quỷ

16. Theo Luật, ai cũng trả giá về lựa chọn và hành vi, nó gian tham giành Quả ngọt, nên là nguyên Nhân bị chọn giết

17. Theo Luật, tất cả đều phải chết, nó khôn hay dại chỉ là cách sân si để dần bị chết , biết thì sống an cho đến chết

18. Theo Luật, cao hơn có tầm nhìn hơn, nó chỉ dựa vào đôi cánh Đại Bàng, nhưng lại mang trái tim và mắt gà

19. Theo Luật, tre già măng mọc, nhưng bụi tre nhà nó làm đất cằn cỗi, chả thứ gì sống cùng nổi, nên chỉ kẽo kẹt thế

20. Theo Luật, trời sinh voi thì sinh cỏ, nhưng nó kêu: đã sinh ra ta sao lại có quá nhiều ‘ta’ thế, bèn tìm nhau giết

21. Theo Luật, việc gì cũng có may rủi, nhưng nó làm người khác rủi ro, nó phải bị loại bỏ để mọi người may mắn

22. Theo luật vạn sự đểu có chỗ của nó nhưng nó việc lớn kinh, nhỏ khinh, việc binh thường không thích, để lầm lạc dẫn đi trong hoang mê

23. Theo luật tự chủ thì mới làm chủ nhưng nó bị hối thúc bởi tham sân si vị ky nên làm nô tài cho nhưng thứ nó có

24. Theo luật ai cũng có cơ năng nhưng nó di bắt trước hoặc sa vao cạnh tranh với kẻ giống mình nên bất thành.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.