2008

Qua câu chuyện 5 con vật
PR xuyên đời sống vào tâm linh
Suy ngẫm về Tầm Nhìn
Hậu quả của giàu xổi
Nói chuyện một tí về bọn chuột
Con kiến mà leo cành đa
Tụng ca vẻ đẹp cuộc sống
Ngẫm nhân ngày nhân quyền thế giới