THIỀN ĐỊNH NHÂN NĂNG

Mỗi Con người sinh ra , là thực thế sống Vĩ đại của Tạo Hóa, vốn dĩ là một Tiểu Vũ Trụ theo nghĩa :

  • Cấu trúc Não của Con Người mang hình ảnh và tính chất cấu trúc của Vũ Trụ
  • Con Người mang 5 căn cốt của Tạo Hóa ( Vật chất , Năng lượng, Không gian, Thời gian, Thông tin )
  • Với Trí Não , Con Người có thể hiểu và hành được mọi quy luật của Tạo Hóa

Thiền ĐỊnh Nhân Năng : nghĩa là  tu tập ( 30 phút đến 1 giờ ), trong thời gian đó  luôn cùng lúc có cả 3  ( Quán xuyến dẫn nhập hơi thở vô hình vào Cơ thể,  khai phát Tâm Năng + Quán tưởng hiện hữu tâm thức  những hình ảnh vĩ đại được gọi lên, khai mở Tâm Huệ + Quán niệm tập trung những ý nghĩ về Tạo Hóa biến thành năng lượng trắng khai sángTâm Trí….)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.