TỐNG CỰU NGÊNH TÂN

Nguyễn Tất Thịnh

…………

NHỚ KHI XƯA

 • Côi cút làm ăn, toan lo cảnh khổ, chẳng rõ được mai
 • Chưa nghe chứng khoán,  nào hiểu gì chữ đầu tư từ đâu
 • Chỉ biết bán thúng  rau , buôn loanh quanh vài chợ nhỏ
 • Thạo  đong đo từng xu mỗi cắc,  một tay toan tính mãi dần quen

ĐẾN HÔM RÀY

 • Thiên hạ dọc ngang bổ ngửa nô nức kinh doanh lai lái
 • Lỏm tai quản trị quản chi; Chỉ đạo , chỉ huy, gỉ gi não chưa từng nghĩ
 • Đêm nằm mê thấy tài sản tài sang mà muốn lao tới ăn gan
 • Ngày coi mấy thứ đẹp mà muốn nhào ra cắn cổ
 • Rồi chuyển này hoán nọ , liều phen quyết cuộc đổi đời.
 • Truyền khẩu khơi khơi, tìm chốn lắm lời đua nhau mà dốc tay bộ hổ.

NGÓ ĐOÀI ĐÔNG

. Vốn đầu tư từ đất, theo cơn lũ đầu cơ mang mác kinh doanh

. Chất đi buôn một thuở tung hoành mở công ty tung tác

.Chứng khoán, động sản tập rèn nơi đa cấp đa kinh

. Ngoài cật khoác nhãn xanh nhãn đỏ , phụ kiện phụ kiêu, vênh vang mấy bìa sổ đỏ

. Giao lưu ông kễnh ông cọ, nơi nào cũng tỏ lối chơi ngông

. Cười nhạo văn minh, rình cơ xấn xổ, liều mình như chẳng có

. Lên ‘phây’ chém gió cái gì cũng tỏ cũng tường, định minh thiên hạ

NHƯNG HỠI ÔI

 • Dăm  trận ‘Chứng’ tan, vài kỳ động sản tê liệt
 • Khủng hoảng khủng hoang , biết bao xác phàm  vội bỏ.
  Biến động thương trường, da ngựa chẳng đủ bọc thây;
 • Bao kẻ tay trắng tay, đường đi tậm tịt, mù mịt hoạ tai
 • Ôi thôi thôi… ‘Thái lai’ chỉ là hư nghĩa hư vô hư ảo

NGHĨ MÀ COI

 • Sự đời chẳng chi là dễ, mong  không nếm mật nằm gai  sao mà có ?
 • Nhưng  gì nào quá khó, bởi chưa bỏ  điều xấu mà thôi
 • Thác sinh lập nghiệp , mẫn tiệp nhờ trí tâm bừng lên để sáng rõ
 • Hoa cỏ vươn tới ánh Trời mà sống ,Muông thú  chọn Đất hợp được dung
 • Buồn tiếc mà chi, oán chán lâm ly thì thêm trì độn
 • Khôn tránh dại mê, mang về nghiệm tốt, Phúc hằng tơi tới
 • Ân hưởng cửu trùng , hẹp hòi chi ba đời nối dõi ?!
 • Nào ai khó ba Họ ? Cùng đem Tốt Lành để  hùn hạp chung tay
 • Chẳng đợi may , vạn sự đổi thay !!! Quả hay nhờ Đạo Lý !!!!!