CÙNG NHÌN XUYÊN CUỘC SỐNG

Nguyễn Tất Thịnh

 

Một trong những thách thức cơ bản và  xuyên suốt trong cuộc sống mỗi người là ‘đi xuyên qua được’ những thứ chật hẹp, tủn mủn bao quanh và cám dỗ vị kỷ hàng ngày…. để dù chưa thành ;đại nghiệp’ thì cũng tìm thấy Thiên Đường Cuộc Sống Của Mình

 

(*) Người khôn xây cầu đi tới
. Kẻ ngu  bịt lối bằng tường

(*) Đại điền thiết lập kênh mương
. Bần nông be bờ tát ruộng

. Phong thuỷ đâu phát xó nhà
(*) Đi xa  mở mang thiên hạ

. Trí trá giăng mắc âm  mưu
(*) Vô chiêu mọi điều thuận Đạo

(*) Kiến tạo thì thoát mê u
. Trí mù quẩn quanh bói toán

. Buôn bán : chút vốn kiếm lời
(*) Vạn lợi : làm giàu Đất Nước

….

Làm phước bởi sống nghĩa nhân
Chữ ‘Chân’ làm trụ giải pháp
Chất Phác cốt cách Kim Cương
Thiên Đường xây trong đời Thiện
….
Mũ Miện : đẩu tỏa Quang Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.