Đạo tại đời, tại Ta…

Đạo tại đời, tại Ta…

BỪNG LÊN TRONG TA TƯƠI SÁNG NĂNG LỰC
Tôi có một số bài thơ, bài viết về chủ đề này, với những cách nghĩ, cách nhìn mỗi thời gian qua đi, thấy trưởng thành hơn, thú vị hơn….Phát hiện ra bản thân có thể thực hành được nhiều hơn ‘hằng số sinh học mà Tạo hóa ban tặng’ nhờ tập Đạo trong mình 
…………..

Sống qua bể khổ trầm luân
Hàng ngày luyện Tính tu Tâm trong đời
Phật luôn ngự ở mỗi người
Kinh là ý đẹp, Pháp thời cần lao

Trời đêm luôn có ánh Sao
Tuy xa nhưng vẫn rạng vào Nhân gian
Đức tin mở lối kiếp Trần
Sức thì tìm thấy Thân Tâm của mình

Hài hòa là cách dưỡng sinh
Thiện chân là có hiển linh chỉ đường
Bước chân trải những yêu thương
Từ Bi Hỉ Xả mười phương chí Thành

Chùa không để bái cao xanh
Như nơi tạm nghỉ tiếp lành cho ta
Chỗ dừng chân quý như nhà
Hành trình thượng giá Phật Đà Vị Lai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.