ĐÔI CÂU LIÊN THÔNG VỀ TÂM TẦM TÌNH TÀI TRÍ

ĐÔI CÂU LIÊN THÔNG VỀ TẦM TẦM TÌNH TÀI TRÍ

Nguyễn Tất Thịnh

………………

Tiếng Việt rất là hay, khi tôi học sử dụng theo cách xúc tích. Bài reo vần mỗi câu này cũng là vậy, và thêm vào những điều tôi từng viết mà mong thấu hơn, nhưng gọn gàng hơn
……

1.
Tâm mở thêm một Tầm
Đường hanh thông ngàn dặm

Tầm luôn có cốt Tâm
Quan san tường thấu Lẽ

2.
Vươn  Tầm,  Trí quang nhẹ
Trên cao tỏ ngàn phương

Tầm bách hội đường Trí
Hoá giải Lý nhân gian

3.
Tình năng lượng cho Tâm
Gian nan vẫn hào hùng

Tâm chở Tình thuận  đúng
Cảm hoá bao người dưng

4.
Tình đại chúng trong Tài
Sẽ mở khai Thiên hạ

Tài reo Tình gần xa
Thành Vườn Hoa Xã Tắc

5.
Chẳng lạc nơi sa mạc
Coi khinh rừng giáo mác
Tâm Tầm Trí Tài Tình
Mỗi ngày thắp Bình Minh
….

Tôi viết bài định kỳ trên web của mình cốt đóng góp hữu ích theo cách riêng. Không chút tư lợi gì, ai đọc nên mở lòng thiện cùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.