ĐỒNG DAO số 8

ĐỒNG DAO số 8

Nguyễn Tất Thịnh

…………………

Tôi thỉnh thoảng viết ‘đồng dao’  từ 4 chữ vần điệu mỗi dòng. Nghe như lan man, nhưng có những chủ ý ngắn …
….
. Thương thay Gà mẹ , xù cánh che con ;
Sinh ra từ ‘tròn’ , không hơn đời bố
.Khi Trâu chê cỏ, còn có nuôi chăng ;
Đạo người bỏ quăng, ma tìm dẫn lối
. Không xong chẳng tới, mơ mộng hão huyền ;
Nếu gắng cần chuyên, lúa lên từ mạ
. Lửa thử  Vàng sa, khi ra quý bội ;
Sắt mà sợ tôi, chẳng nên Thép sáng
. Chăm ngày ích tháng, chắt lấy điều khôn ;
Đẹp hay bảo tồn, mất đi là dại
. Lẽ phải tránh sai, đừng tai đừng ngược ;
Điều gọi là được, sáng dưới vầng dương
. Dù chưa có đường, quyết đi rồi đến ;
Nửa đoạn dừng tiến, nửa đời buồn trôi
. Tàu yêu biển khơi, không sợ sóng gió ;
Tốt từng việc nhỏ, chẳng bị rối bời
Ý chí sục sôi, vượt qua bão táp
. Từ Giêng đếp Chạp, vần vũ  không thôi ;
Thông thuận đất trời, ta : con Thần Thánh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.