Động viên nhau làm việc chuyên cần

Động viên nhau làm việc chuyên cần

LAO ĐỘNG CHUYÊN CẦN ĐÃ LÀ NÊN NGƯỜI
Khi ai làm việc không chuyên cần, chuyên tâm, chuyên chú….thì sinh ra tràng giang đại hải những nghi ngờ về bản thán và cuộc sống…. Lao động không thành công thì chả có điều gì tốt ra đời…. nên nhìn mình , nhìn đời tự chán ngán!!! Tôi thay cho đi Chùa đầu năm, thì theo lời được dạy : Chùa tại tâm, tại mọi nơi…..nên viết mấy dòng thơ động viên mình và chúng bạn….
……………….


Có người chẳng tin con bò chăm ?!
Thắc mắc cổ thụ đã bao năm ?’
Thời gian lê thê kéo buồn cũ ?!
Trồng dâu mà ngẫm chán phận tằm ?!

Có người tự hỏi sao mãi nghèo ?
Bao mổ hôi đổ vẫn gieo neo ?!
Kẻ kia giàu phất rồi cũng đổ ?!
Chứa chất hồ nghi tựa đá đeo ?!

Chẳng qua thiếu sự chuyên cần thôi
Việc thì chẳng rõ, cứ nước đôi
Đi ngang đi dọc, luôn nao núng
Muốn nên hay, nhớ kỹ vài lời :

Bình minh đánh dấu sang mỗi ngày
Mùa xuân gianh giới của đổi thay
Dòng đời đi qua bao nhiêu thế
Chuyên cần ắt sẽ kết quả hay

Hoàng hôn kết thúc của mỗi hôm
Mùa Thu bông lúa tụ hương thơm
Dù Đông lạnh , Hè đầy chói nắng
Chuyên cần vui vẻ tối ngon cơm

Chuyên cần học, và làm việc đi
Đừng nhìn quanh quẩn lười đợi chi
Đồng hồ chạy quanh mười hai số
Còn ta tiến bước, chẳng ngại gì

Nghe Quý nhân dạy : hãy chuyên cần
Mồ hôi thấm đậm chữ chuyên tâm
Lao động phải tuyệt điều chuyên nghiệp
Chuyên chú mục tiêu đừng phân thân !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.