HANH PHÚC ! NHƯ THẾ NÀO ???

Nguyễn Tất Thịnh

…………..

 

Khi đi giảng ,  ngoài lúc truyền thụ nội dung chính thức, khi giải lao tôi cũng chia sẻ một số những quan điểm , trải nghiệm  của cá nhân minh về cách sống hạnh phúc. Nhiều bạn hữu sau đó  đề nghị tôi đưa lên  web nguyentatthinh.com để có thời gian thì đọc tham khảo.

 

Cuộc  sống xưa nay , ai cũng nói là không đơn giản, chẳng mấy người dám khẳng định mình thành công, xuôn sẻ, hạnh phúc suốt trong đời. Thậm chí điều không như ý, bất mãn từ bản thân ra bên ngoài rất nhiều, ngồn ngộn.  Nhưng dù thế nào đều là những mảnh  vụn của sự trải nghiệm, lọc lại lấy những gì có thể ghép lại thành ‘Bản Tổng Kết’  để điều chỉnh tích cực cho thời gian còn lại  của mình hoặc với người khác.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.