LỜI CA THUYỀN TRƯỞNG

Nguyễn Tất Thịnh

CON TÀU TỐT CẦN THUYỀN TRƯỞNG GIỎI
Bạn là CEO- thuyền trưởng của một tổ chức ví như con tàu đi cùng thuỷ thủ ra năm châu bốn bể, đến các bến bờ thương mại Toàn Cầu ! Hẳn nhiên con tàu phải tốt bền, tiêu chuẩn, nhưng hơn thế là bạn cần có thực hành quan điểm đúng đắn về giao lưu và dụng người !!! Tôi viết bài thơ này xin tặng các bạn
……
Làm ăn nên với người giàu
Lắng nghe người giỏi cái đầu thêm khôn.
Chơi với người quý : bảo tồn
Cho ta đầy đặn vuông tròn điều hay.
Đi cùng người tốt vui thay
Giảm gặp chuyện rủi, cho may dễ vào.
Dụng người chăm chỉ cần lao
Cùng ai sáng láng , khó nào cũng xong.
Còn ta thì phải minh công
Đối nhân xử thế cho thông muôn người.
Đừng tạo ra kẻ tôi đòi,
Nuôi kẻ ích kỷ kiếm lời cá nhân.
Tránh xa những đứa phân thân
Thay lòng đổi dạ : dịch cân dối lừa.
Kẻ nào sớm nắng chiều mưa
Đừng nên trao việc, gây thua cho mình.
Đứa nào ăn nói linh tinh
Chớ ban cho chỗ ngồi đình bàn mưu.
Không để những kẻ lìu tìu
Vô hiệu phép tắc, sinh nhiều lý do.
Tin gì vào cái đầu to ?
Có gì hy vọng kẻ no bụng đầy ?
Thích gì những kẻ trắng tay ?
Mê gì cái đứa suốt ngày ‘ngày xưa’ ?
Sông hẹp cũng có đò đưa
Vài hàng cát nhỏ con cua giỏi làm.
Nhưng qua biển lớn gian nan
Con tàu vĩ đại, dụng ngàn Chí Tri.
Trùng khơi đừng có ngại gì
Ta là Thuyền trưởng vững đi cùng người:
Những ai bản lĩnh tuyệt vời…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.