Lợi ích nhóm ???!!!

Lợi ích nhóm ???!!!

LÀ CÁCH NÓI GIẢM NHẸ TÍNH CHẤT SỰ VIỆC
Xã hội hình thành, lại mang tính kinh tế trong mọi hoạt động thường xuyên với quy luật của cạnh tranh và khan hiếm, thì mưu cầu lợi ích là tất yếu , phổ biến .
Nên cách nói ‘lợi ích nhóm’ là sự bày tỏ ‘khôn giảo’ của người làm chính trị lọc lõi! Vì đề cập đến phạm trù lợi ích hiển nhiên mà mọi người, mọi giới, mọi cộng đồng đều có và sự liên minh đồng lợi ích để giữ và gia tăng cũng là lẽ thường trong đời sống xã hội! Vì thế , tuy có phát biểu về nó – dù như có bức xúc , nhưng chung chung, mơ hồ, có ý làm loãng đi tính nghiêm trọng, rất đặc thù của việc đó sinh ra bởi cơ chế quyền lực quản lý trong hệ thống Nhà nước ! Cách ‘giảo ngôn’ đó cũng là một sản phẩm văn hoá ứng biến cộng hưởng giữa kiểu trí thức ‘Trạng Quỳnh’ xưa và kiểu ‘quan trường’ nay!
Vì lẽ đó cũng sẽ sinh ra những sản phẩm phụ là ‘trào lộng’ kiểu ‘dân gian’ – từ dân : rất nhanh và lan rộng lâu bên trong dân chúng, nghe được thành thơ như dưới đây- ai cũng biết LỢI ÍCH NHÓM là gì, từ đâu ( thực chất là ‘ĐINH ĐIỀN TIỀN TRIỆN’ thuộc DÂY ‘4 Ệ’ ( quan hệ / hậu duệ / đồ đệ / tiền tệ !!!
. ‘Nhóm lợi ích’ là thế nào ?
. nhỏ to cả lũ đi vào hỏi Quan
. ai nào mà chẳng tính tham
. ‘đinh điền tiền triện’ dễ gian lợi quyền ….
. ‘đinh’ là nhân sự dây liền
. ‘điền’ là trụ sở gắn nền ‘ngôi sao’
. ‘tiền’ là ngân sách rót ào
. ‘triện’ là con dấu Sếp cao ‘ban’ làm
. từ chợ cho chí nơi sang
. dân tuy ‘Thượng đế’ chịu ngàn món chi
. nuôi bao công chức béo phì
. họ là ‘đày tớ’ trị vì ‘chỗ ngon’
. nói mồm thương nước thương non
. nhưng mà liêm chính chả còn ‘cục xương’
. những ai cứ giữ phận thường
. khổ không chịu nổi, tìm đường cầu Quan
. ‘ 4 Ệ’ giữ cửa cả dàn
. khẩu hiệu ‘dân biết dân bàn’ treo cao
. ‘quy trình’ Voi biết đi sao ?
. ‘lỗ kim’ khéo đến thì thào cảm thông
. anh này chị nọ ắt xong
. ‘phong bì’ cho đám ‘hội đồng’ làm ăn
. ngày xưa lập nhóm đi săn
. ngày nay lập nhóm để làm việc công
. nhưng ‘đinh điền tiền triện’ của Ông
. quân thần ‘4 Ệ’ lợi không ra ngoài
. hơn được có thể là ai ?
. tức cười cho kẻ nói dai mù mờ
. hỡi kẻ khôn dại ngu ngơ
. biết thì dễ sống nếu nhờ ‘nhóm ta’

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.