NÀNG XUÂN

Nguyễn Tất Thịnh

Mùa Xuân đến, lại thêm một lần ta chiêm nghiệm cuộc đời, đo lường cảm xúc còn có thể dâng trong niềm sống của bản thân, dù đã đi qua một năm luôn đòi hỏi nhiều nỗ lực và thay đổi. Trước Mùa Xuân ta giao cảm vơi những điều ngòai va hơn bản thân, làm mới khái  niệm ‘Cây Đời Xanh Tươi’  ! Cây đời là ta, xanh là sức sống, tươi là nảy mới…. thật tuyệt vời !!!

…………..

Nàng Xuân bao đời không mang theo tuổi
Từ tầng Trời reo tiếng  của thời gian
Làm trỗi dậy muôn sinh thái  đại ngàn
Cùng  bừng lên sắc mới khắp giang san

 

Nàng Xuân tưới trần thế niềm hy vọng
Dù là ai,  bình đẳng chọn ước mong
Dù cảnh nào cũng chạm vào nhân ái
Dù cách nào cũng được giảm lầm sai

 

Nàng Xuân reo tình yêu thắm đường đời
Hành trình tan mỏi, bước nhẹ tiếp thôi
Chỉ dấu cho người thêm điều khôn lớn
Tạo nên cao cả dâng tặng lại Trời

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.