Ngừng cách của ‘Con Buôn’ !

Ngừng cách của ‘Con Buôn’ !

TÍNH CHẤT ‘CON BUÔN’ LÀM NGHÈO XÃ HỘI
NGỪNG CÁCH CỦA ‘CON BUÔN’
. Tiền là tiên là phật
. Phật tay cầm bạc xâu
. Tiên ban câu tứ khoái
. Không quan tâm phải trái
. Cái gì lãi thì buôn
. Lấy giàu đo kém hơn
. Phì gia làm đích sống
. Đầu cơ cùng bong bóng
. Lao vào cuộc đỏ đen
. Chèo lên nhau bon chen
. Làm đời thêm bấn loạn
. Thải ra bao vấn nạn
. Làm bạn được ai đây
. Hội nhập mà trắng tay
. Vì thương hiệu Nước yếu
. Dẫu tài nguyên rất nhiều
. Do buôn mà kiệt hết
. Hôm nay ai cũng biết
. Buôn cả chức cả quyền
. Buôn thần thánh miếu đền
. Mọi chuyện đều bị buôn
. Để con buôn định giá
….
. Nghĩ tương lai Quốc gia
. Tiến xa và sán lạn
. Phải đầu tư nhiều lần
. Ngăn chặn tính con buôn
. Mình giàu người cũng hơn
. Những công trình đua nở
. Triệu nhà vui rộng mở….
. Tạo giá trị thay buôn
. Đóng lại thời buồn thương….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.