NHẬN THỨC về ĐÚNG / SAI

Nhận thức về ĐÚNG / SAI

Nguyễn Tất Thịnh

………..

Trong công việc và ứng xử của chúng ta, việc nhận thức được ĐÚNG / SAI là rất căn bản, cốt lõi, trong bao nhiêu va chạm bên trong và bên ngoài mỗi chúng ta hàng ngày….

Từ con trẻ đến người lớn : hiện đang  chịu ảnh hưởng thường xuyên rất đa chiều và phức tạp  của Mạng Xã Hội ( thông qua những phương tiện nghe nhìn …), nhiều khi chúng ta phải thẩm định được ĐÚNG / SAI để xác lập thái độ của chính mình nên như thế nào

 

Ngay cả những người phải ra các quyết định của chính mình ( từ nhỏ đến lớn ) trước bao nhiêu thông tin / dữ kiện / ý kiến… nên lựa chọn như thế nào. Vấn đề không ở chỗ nhất thời, mà là để  ( thừa nhận,  được hơn, bền vững, an hòa, hậu tốt )

 

Dù chúng ta có thể vì cảm xúc, bản năng, bột phát mà cho sự ĐÚNG / SAI theo ý mình , như thế thường ở giới sinh vật cấp thấp; nhưng nếu được hướng dẫn bởi sự hiểu biết của Con Người  chúng ta có thể  tìm thấy ĐÚNG / SAI theo quan điểm của Tôn Giáo, của Khoa Học, của Thực Tế. Nhưng trước hết mỗi chúng ta có thể là  thày , làm quan tòa của chính mình với những hành vi và ững xử chúng ta sẽ đưa ra.

 

Tôi nhấn mạnh : ĐÚNG / SAI hoặc NÊN / KHÔNG NÊN chỉ là ứng xử của ta với một việc, ở một thời điểm, trong một hoàn cảnh mà thôi. Nhưng phổ quát hơn,  cao hơn, dài  xa hơn , mạnh hơn chính là LẼ PHẢI

 

Tôi xin đính kèm Siled tôi soạn dưới đây để cùng tham khảo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.