RƯỢU BUỒN

NGUYỄN TẤT THỊNH

RƯỢU BUỒN

Đêm nay uống rượu một mình
In trong chén rượu chỉ hình bóng ta
Bỗng đâu mắt nhỏ lệ nhoà
Rơi tan vào rượu biết là vì đâu
Giọt thương giọt khổ giọt sầu
Giọt nào cũng mặn từ lâu lắm rồi
Nỗi buồn đốt cháy bờ môi
Nói sao cho hết những lời bề dâu
Men say kéo gục mái đầu
Cúi vào trống vắng ngấm sâu nỗi niềm
Điều gì vẫn cứ cộn lên
Dù chìm dưới sóng  triền miên xô đời
Vin Đạo để khỏi lạc trôi
Chút sa lầm lỡ bị người giật đi
Rượu cạn, tâm trí phân ly
Bình không, chén rỗng còn gì với ta
Ngỡ rằng uống để thăng hoa
Đêm dài không ngủ buồn sa một mình


…..

Ngẫm về hạt gạo trắng tinh
Ủ lên thành rượu thành tình mà cay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.