Sáng Ngộ để Vị Lai

Sáng Ngộ để Vị Lai

Nhiều Bạn thỉnh thoảng thốt lên hỏi tôi : từ nguồn nào, mà tôi hay phát ra những câu nói, dòng viết…khiến các Bạn thấy có ý nghĩa mà muốn tiếp nhận, suy nghĩ…ứng dụng ? Tôi đáp : khi ra ngoài đường, chỉ vài bước, gặp vài sự… là mỗi người đã có cơ hội học thêm, tích lũy hơn được vài điều rồi…vấn đề là : Ý hướng tinh thần, thu nạp Điều gì, để làm gì….Cứ thế theo thời gian tôi tự sáng ngộ cho Mình… Rồi những giảng viên, các nhà quản lý, sinh viên đã trích dẫn và sử dụng những điều tôi viết…rất tốt !!!

PHẢN TỈNH

1. Kẻ Ác đánh vào Sai Xấu của Ta
2. Kẻ Thù đánh vào Điểm Yếu của Ta
3. Người khác đánh vào Nỗi Sợ của Ta
4. Cuộc sống đánh vào Lầm Lạc của Ta
5. Ta đánh vào Tâm Lo của Ta

HÀNH TRÌNH :

1. Khi Bạn có điều buồn riêng, hãy đi thêm một bước nữa, sang Phải, gặp thế sự Nhân Tình , để sau đó nhận ra rằng mình cần phải dâng lên niềm sống
2. Khi Bạn gặp chuyện đau khổ, hãy đi tiếp thêm một bước nữa, sang Trái, nhìn vào bể khổ Nhân Sinh , để nhận ra rằng mình phải cố gắng sống thoát khỏi nó
3. Khi Bạn đã thất bại thì hãy đi thêm một bước nữa, ngược trở lại gặp Nhân Trí , để nhận ra rằng vẫn còn cơ hội sống để có thể bắt đầu đúng hơn từ những việc đơn giản
4. Khi Bạn thấy gian nan, thì hãy bước thêm một bước nữa, về phía trước, hội tụ với Nhân Cường , để hiểu rằng sống thành công mới là thần dược cho mọi điều bạn đã trải
5. Khi Bạn rơi vào đầm lầy bế tắc, thì hãy dừng lại, ngước lên Nhân Thái, để ngộ rằng chính mình là giải pháp quyết định, luôn còn cách khác để sống thoát

TỊNH SINH
1. Thông minh giúp ta tiếp thu tốt
2. Khôn ngoan giúp ta ứng xử tốt
3. Chí Khí giúp ta vượt khó tốt
4. Nhân cách giúp ta quản trị tốt
5. Tâm Huệ giúp ta vị lai tốt

(*) THÂN GIỚI 

1. CHUYÊN : ( chuyên chú / chuyên cần / chuyên nghiệp ) –>tích lũy nền tảng làm việc
2. LUYỆN : ( luyện kỹ / luyện công / luyện năng ) –> khai phát năng lực làm việc
3. BỀN : ( bền bỉ / bền chí / bền lòng ) –> theo đuổi làm điều hữu ích
4. TU : ( tu tính / tu tâm / tu Đạo ) –> Hướng thượng đến được điều hay
5. TRỊ : ( trị lỗi / trị bệnh / trị thân ) –> khiến Mình được An lạc

TÔI TỰ NHỦ THÊM : Trong dòng thời gian sống của Ta, từng thời điểm đều có thể Tă bắt đầu một việc có ích ! Khi không như thế thì cuộc sống của Ta đã rời xa khỏi chính đạo, và đã bị dụ theo cách xấu : sống mà phí hoài, đáng tiếc, thảm thương….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.