Ta bước đi trong Trời

Ta bước đi trong Trời

TRỜI DUNG BAO NƠI TỚI…
Tôi viết bài thơ này đã lâu, nhiều bạn đã đọc, nhiều bạn sau này nhắn đến tôi hãy giúp giải thêm nghĩa. Trời trong bài thơ hàm ý SỰ VĨ ĐẠI TUYỆT ĐỐI VỀ VẬT CHẤT VÀ TINH THẦN của TẠO HOÁ. Mỗi chúng ta là thực thể sống nhỏ nhoi trong đó, nhưng tìm thấy được đường đời của mình…

. TRỜI ĐÃ SINH RA TA
( Ta là tôi, là bạn, là một tổ chức, hay Quốc gia, từng chủ thể sống… khi được sinh ra đểu được ban tặng vốn / quỹ / năng / cơ …. ban đầu )
. SẴN TẠO RA NGUỒN SỐNG
( ‘Trời sinh Voi thì đã sinh Cỏ’ , sinh ra Cá thì trước đó đã sinh ta Nước, đã sinh ra Đá thì để sẵn trong đó nguyên lý phát Lửa… luôn là thế…. đừng lo không có gì … )
. TRỜI CHO TA CÒN SỐNG
( có thể quá khứ sai, gặp nguy hiểm, nhưng nếu ta chưa chết nghĩa là còn có cơ hội khác sau đó, còn đi tiếp được, còn hữu sự…. )
. SẼ DÀNH BẢO CÁCH HAY
( sẽ có cách khác, hay hơn, hợp hơn cách đã từng, nhưng tiềm năng thôi, Ta phải tích cực, còn chỗ tốt trong tâm trí để chứa đựng và chứbg ngộ được )
. TRỜI REO MUÔN CƠ MAY
( rủi không tự đến, có thì cũng chỉ là một phần thôi , nếu không chả ai làm gì, đó chính là điều bình đẳng của Trời cho mọi người vận hội )
. TA TÌM TRONG LẼ THUẬN
( đừng nghịch mà nghiệt, phải nghĩ ra quy tắc hành động không xung đột với quy luật nào, được quy luạt khác ủng hộ, lúc đó May thực sự sẽ đến )
. TRỜI TẠO MUÔN KIẾP PHẬN
( bao nhiêu sinh linh , bao nhiêu cách sống và bao nhiêu những con đường mưu cầu, giống loài nào cũng có kiếp của nó, hành vi nào số phận ấy )
. HÃY CHỌN LẤY MỘT PHƯƠNG
( ta đã đi nơi này thì không thể cùng lúc đi nơi khác làm việc khác, lựa chọn cơ hội là thông minh, một ‘phương’ nghĩa là sự ‘lên đường để đổi đời’
. TRỜI THẮP SAO SOI ĐƯỜNG
( đó là ‘Thiên quang’ và có Bắc Đẩu , các chòm sao để định vị, canh hướng, và ‘Lẽ Trời’ cần tiếp thu được, hiểu vĩ mô để đi được dài được lâu )
. QUAN SAN TÌM RA LỐI
( ai nhìn ra được ‘Thiên Quang’ hẳn sẽ là người Huệ Tuệ : trên thông thiên văn dưới tường địa lý, giữa hiểu nhân gian, nhìn thứ gần thứ xa chỉ dẫn cho ta )
. TRỜI DUNG BAO NƠI TỚI
( là vô tận nên có chỗ tới cho mọi hành trình, cho mọi lựa chọn, như thày Đường Tăng : lên đường với sứ mệnh, ắt có nơi gọi là ‘Thiên Trúc’ )
. NUNG NẤU ẮT THÀNH CÔNG
( sự thay đổi quan trọng nhất bởi vận động chuyển hoá, Kim Đan được luyện xuyên thời gian, bằng ‘Lửa Nhân Quả’ tạo ra thứ Quý )
. ĐẤT DỊCH NÚI CHUYỂN SÔNG
( sự vật hiện tượng không tĩnh tại, vần vũ đến cả những thứ khổng lồ nhất cũng không thể như cũ, biến đi để những thứ mới ra đời
. NGƯỜI THAY LÒNG ĐỔI Ý
( khi trẻ đến già đời người trải qua 5 ‘nhịp Ngũ hành’ trong chiều dài đời sống không thể phẳng lặng và bị xô đẩy bởi các hệ quán chiếu giá trị
. ĐỘI TRÊN ĐẦU CHÍ KHÍ
( đó là tinh thần chiến thắng bản thân, vượt hoàn cảnh, theo đuổi hoài bão lớn, học hỏi sự khôn trong Thiên hạ, chinh phục những thử thách )
. MANG ĐẠO TRỜI MÀ ĐI
( những giá trị phổ quát đến tuyệt đối, những quy luật muôn thuở, những huyền năng bất tận, thấu nguyên lý vạn vật từ nhỏ đến lớn )
. CÓ NHỮNG LÚC HOÀI NGHI
( con người có tư duy phê phán, nhiều khi phân vân vì hiểu biết, tầm nhìn, trải nghiệm, năng lực hữu hạn…. có thể bị nản lòng thoái sức…cảm xúc trăn trở, thì nên dừng lại một chút )
. VÁI TRỜI CAO HUYỀN NHIỆM
( khi đó hãy buông thoát đời thường, hướng Thượng, tới những sự cao cả, vĩ đại, quảng tâm, đón nhận những tinh thần , năng lượng từ những Đấng Thần Thánh )
. NIỀM TIN BỪNG SÁNG LÊN
( đây là ngọn đuốc của mình, được thắp nuôi trong tâm trí mình mà phát toả soi đường đời. Phải tin vào việc đang làm, vào tri thức, vào Nhân Quả )

Bình luận (2)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.