TAN ĐI NỖI NIỀM CÙNG TẢN ĐÀ

Nguyễn Tất Thịnh

………..

‘Nước mấy ngàn năm vẫn trẻ con
Dân dăm chục triệu ai người lớn’
….

Trọn nửa  đời còn thèm sữa mẹ
Càng về già thêm nhớ tiếng ru
Đi chu du tìm cơm có mắm
Biến ngày rằm thành lễ cô hồn
Dồn đạo giáo theo kiểu cúng bái
Học đa cấp dụng cài lừa đảo
Đồ quốc bảo phỏng dựa nỏ Tàu
Danh nhân chủ yếu thuở đánh nhau
Kẻ học sĩ  tẩm xào kiến thức
Bậc có chức mặc định quan tham
Nơi nhân gian chứa bao trí trá
Bới ra rác cả thực lẫn giả
Thằng Cuội chán  bỏ đi xa
Gặp Hằng Nga phát thêm tính cũ
Sinh ra Trạng tụ ở  Nước Nam

Nơi đó đã trải mấy ngàn năm…
….

Thời gian mới tạo  hồn sông núi
Reo muôn niềm vui đến sau này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.