2012

Lang thang đi tìm ‘Minh Triết’
Nghĩ từ chuyện nhỏ đến Cuộc sống
Điều hay mỗi tuần
Biến thái Nhân sinh
Đối thoại cuối năm trên cái Bè
‘Ngày tận thế’ & ĐẠO & Sự tái sinh
Tiếng lòng Họa Mi mùa Đông
Lịch sử Con đường … Cuộc sống….