Đang tải dữ liệu
Đang tải dữ liệu...


Đời và Thơ
Đăng nhập | Đăng ký
Thông Báo

LỜI TỰA

 Xưa nay khi mỗi công dân bình thường vẫn còn đau đau nghĩ về Nhân dân, Dân tộc, Đất nước, Quốc gia của mình ( dù trong hoàn cảnh nào ) thì luôn là điều quý. Mỗi người như thế dường như sở hữu trong mình những hàm lượng khác nhau tinh thần Quốc dân, Quốc sĩ …khi thật nhiều sẽ trở thành lực lượng góp phần xây dựng và bảo vệ những giá trị trường tồn của Tổ Quốc !!!

 Xưa nay luôn có  những vị Quân Vương đến các Nguyên thủ hiện đại đều hiểu ‘ coi trọng Dân, lắng nghe Dân, phụng sự Dân’ làm ‘Đạo an Dân trị Quốc’ đó thôi ! Dân chủ là để Dân lên tiếng, cao hơn là bàn vào việc ‘chính sự’ …theo cách của mỗi người, miễn là bằng lời của ‘Lương Tri’ hoặc những lãnh đạo Quốc gia tìm trong muôn lời Dân lọc được điều có ý nghĩa theo cách của Lương Tri mà họ còn có còn mang…. ‘Xã tắc còn thứ chi’ trong khi ‘Dân luôn vi quý’  cơ mà !!!

 Cuốn sách này phân chia tương đối làm sáu chương, nhưng các bài có liên hệ ý nghĩa với nhau ( kể cả phần Chuyện ), với thông điệp chính là học hỏi, suy nghĩ để  ‘THỨC TỈNH’ , chia sẻ với những ai đọc nó, dù vốn là ai ! Con Dân Nước Việt cả , và ai ai cũng mong Quốc gia thịnh vượng, hùng cường một cách xứng đáng, đương nhiên thấy bổn phận mình trong sự nghiệp đó ! THỨC TỈNH về Lương Tri sẽ tìm thấy Đạo Lý, cũng như phương pháp để từ mình ra Xã hội, từ gia đình ra Xã hội khai Tâm, hội Trí, hợp Lực kiến Quốc.

 Cá nhân tác giả,  người dân Việt,  dành nhiều năm  nghiên cứu , giảng dạy, tư vấn trong lĩnh vực quản trị, cho nên cách viết tiếp cận từ môn khoa học nhân văn này để bộc lộ đôi điều Tâm Trí hướng đến chủ đề cuốn sách; hạnh phúc khi có ai đọc cuốn sách này ,  ý nghĩa hơn khi được  thỉnh giáo….chí ít thì cũng để ‘tu thân tề gia’ …. Vì quản trị giúp chúng ta có thể từ việc làm tốt chuyện nhỏ đến tinh thần  nghĩ lớn ‘trị Quốc’ !

Trân trọng !!!

Liên kết web

Chia sẻ Tín điều

Thống kê truy cập